2018-01-29 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram): 181291441

Ny vecka nytt fartyg, Mv Elise ligger till kaj och ska lossa magnesiumsulfat.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒

ShareShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone