Lagerlokaler

Byggnad nr 11

Area 16000 kbm

Beskrivning/planlösning Betongsilo med 16st fack á 1000 kbm

Parkering Motorvärmare i anslutning till byggnaden

Kontakt Vidare information lämnas av Diana Forsström tel:060-403 50,

e-post: diana.forsstrom@deltaterminal.se

Karta över hamnen