Skeppslistan

Här visas aktuell skeppslista.

Inneliggande fartyg:
Fartygsnamn Ankom Avgång Lossar Lastar Från destination Till destination
Väntande fartyg:
Fartygsnamn Ankom Avgång Lossar Lastar Från destination Till destination
Mv Silva 2018-06-05 2018-06-05 Flis och massaved
Eeva VG 2018-05-29 2018-05-30 Flis & Massaved
Utkladerade fartyg:
Fartygsnamn Ankom Avgång Lossar Lastar Från destination Till destination
Tidan 2018-01-18 2018-01-19 Anodbutts Hargshamn Moerdjik
Forest 2018-01-14 2018-01-16 Vägsalt Wismar Kaskö
Björnö 2018-01-12 2018-01-13 Pellets Stockholm Kalunborg
Elise 2018-01-29 2018-01-30 Magnesiumsulfat Wismar För order
Tian En Härnösands hamn 2018-01-19 2018-01-23 Vindkraftverk i Härnösands hamn Kina Helsingfors
Tian Hui Härnösands hamn 2018-02-15 2018-02-18 Vindkraftverk i Härnösands hamn Kotka
Mv Hollum Härnösands hamn 2018-02-12 2018-02-13 Vindkraftverk Härnösands hamn Esbjerg Saint Petersburg
Mv Calypso Härnösands Hamn 2018-02-27 2018-03-01 Vindkraftverk i Härnösands hamn Drammen Rauma
Mv Skagenbank 2018-02-26 2018-02-27 Vintersalt Wismar Karleby
Mv Livland 2018-03-12 2018-03-13 Flis Iggesund Hallstavik
Mv Amke Härnösands Hamn 2018-03-02 2018-03-05 Vindkraftverk i Härnösands hamn Esbjerg Saint Petersburg
BBC Livorno Härnösands Hamn 2018-03-13 2018-03-15 Vindkraftverk i Härnösands hamn Izmir
Mv Prima Queen 2018-04-10 2018-04-12 Anodbutts
Mv Widor 2018-04-07 2018-04-10 Vitstolp
Livland 2018-04-13 2018-04-14 Flis
Livland 2018-05-03 2018-05-03 Flis
Mv Sylvia 2018-04-26 2018-04-27 Magnesiumsulfat Wismar
Dalarna 2018-05-18 2018-05-18 Flis
Ice Star 2018-05-08 2018-05-09 Flis
Mv Halland 2018-05-21 2018-05-21 Magnesium Wismar