2017-06-30 - Nyheter

Byter till vattenkraft

Vi måste tänka på miljön och vad vi lämna efter oss! Därför har vi valt att gå över till 100% vattenkraft för att täcka hela vårt energibehov.