2021-01-04 - Instagram

News from @deltaterminal:

3e fartyget för i år är Mv Flex Keston och har med sig 4500 ton vägsalt. @ytterbomstrafik kör mellan kran och hangarerna 🏼️

#sundfraktgruppen #deltaterminal #hamn #söråkershamn #kran #hamnkran #sennebogen #sennebogen870 #fartyg #ship #flexkeston #söråker #ytterbomstrafik