2016-03-03 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram): 163030753

Nya 4m gafflar på trucken som klarar tunga lyft på 42ton. På nedre bilden lyfts en komponent på 10ton längst ut på gafflar utan problem. Finns det någon där ute med likvärdiga förutsättningar?

Visa på Instagram ⇒