2016-06-22 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram): 166220528

Nu börjar Superior Graphite fylla på med 1200pall i våra lager. Vi sorterar in säckarna efter datum och nr för att snabbt kunna hitta igen rätt säck.

Visa på Instagram ⇒