2016-07-28 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram): 167281122

Förberedelserna inför vintern har börjat. 4000ton vintersalt fylls på i ladorna.

Visa på Instagram ⇒