2016-09-28 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram): 169281215

Fartyget Mv Tomke har nu lagt till i hamnen och personalen gör sig redo för att lossa valstråd.
Ankommande fartyg för nästa vecka är Mv Alice som ska lossa vintervägsalt.

Visa på Instagram ⇒