2017-09-25 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram): 179250717

Idag fylls ladorna upp med 4000ton vintersalt. #deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn #vinter #salt

Visa på Instagram ⇒