2017-09-29 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram): 179290921

Delta Terminal kopplar sin verksamhet till internationella marknader.

Vår VD Johan Stén deltog i CCTTs årsmöte i Beijing, Kina i förra veckan.
CCTT är en internationell transportorganisation grundad 1997 med 100 medlemsföretag och organisationer från 23 länder.
Syftet med CCTT är att stimulera utvecklingen av den Transsibiriska järnvägen som en effektiv transportled för godstransporter mellan Asien och Europa.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #cctt #internationellatransporter #beijing #china #sweden

Visa på Instagram ⇒