2018-01-15 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram): 181151215

Första saltbåten för i år, fortsätter vintern som den har börjat lär det bli fler saltbåtar.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒