2018-05-18 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram): 185181051

Rundar av veckan med ännu en flisbåt.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒