2018-08-22 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram): 188220623

Tian You, fartyg 1 av 3 direkt från Kina. Totalt kommer 23 snurror att levereras till projekt Munkflohögen i Östersunds kommun via Härnösand.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #härnösand #hamn #mammoet #vindkraft

Visa på Instagram ⇒