2015-11-10 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram)

Delta Terminal på plats vid CCTT-möte i Wien. Delegater från länder som angränsar Transsibiriska järnvägen håller på att strömma in i möteslokalen.

Visa på Instagram ⇒