2015-11-18 - News

Nytt från @deltaterminal (instagram)

Lossning i Härnösand 30.000ton Jetbränsle.

Visa på Instagram ⇒