2015-11-24 - Nyheter

Fördelar med hamnen i Söråker

• God infrastruktur i Söråkers hamn
• Stora terminalytor
• Järnväg till hamnen
• Bra vägar till hamnen

• Kajen ombyggd, klarar tyngre lyft och större fartyg

Mer information kontakta Diana Forsström 070-555 34 71 eller mail