Hamnar

Söråkers hamn

Hamnen ligger vid Indalsälvens mynning i Timrå kommun, endast 20km norr om Sundsvall och 30km syd om Härnösand. Med vår strategiska placering kan vi erbjuda smidiga lager- och transportlösningar inom väg, järnväg och sjöfart.

Produkter som lämpar sig bäst för denna hamnen är bulk samt mindre projektlaster.

 

Snabbfakta

Kajlängd 180m

Djup 6,3m

Fartygsdjup 5,7m

Fartygslängd 115m

______________________________

 

Härnösands hamn

Hamnen ligger mitt i hjärtat av Härnösand vid Ångermanälvens mynning, har eget
järnvägsspår och intill E4. Inseglingen är kort, bred, djup och säker för större
tonnage. Hamnen är privatägd och består av två delar; oljehamn och djuphamn.
Delta Terminal AB opererar djuphamnen med stuveriarbetare vid anlöp.

Produkter som lämpar sig bäst för denna hamnen är Ro-ro, projektlastser,
oljeprodukter och bulk.

 

Snabbfakta djuphamnen                           Snabbfakta oljehamnen

Kaj 300m                                                      Kaj 62m

Djup 7,8m                                                     Djup 10,3m

Fartygsdjup 7,5m                                          Fartygsdjup 9,8

Fartygslängd 200m                                       Fartygslängd —

 

www.harnosandshamn.se

______________________________

 

Vintersjöfart

När det gäller vintersjöfart är Härnösands hamn en av Norrlandskustens bästa.
Hamnen är isfri länge, tack vare den korta och raka farleden samt gynnsamma strömmar från Ångermanälven.