Hamnar

Söråkers hamn

Hamnen ligger vid Indalsälvens mynning i Timrå kommun, endast 20km norr om Sundsvall och 30km syd om Härnösand. Med vår strategiska placering kan vi erbjuda smidiga lager- och transportlösningar inom väg, järnväg och sjöfart.

Produkter som lämpar sig bäst för denna hamnen är bulk samt mindre projektlaster.

 

Snabbfakta

Kaj 180m

Djup 6,3m

Fartygsdjup 5,7m

Fartygslängd 115m

______________________________

 

Härnösands hamn

Hamnen ligger mitt i hjärtat av Härnösand vid Ångermanälvens mynning, har eget
järnvägsspår och intill E4. Inseglingen är kort, bred, djup och säker för större
tonnage. Hamnen ägs av SNHL och består av två delar; oljehamn och djuphamn.
Delta Terminal AB opererar djuphamnen med stuveriarbetare vid anlöp.

Produkter som lämpar sig bäst för denna hamnen är Ro-ro, projektlastser,
oljeprodukter och bulk.

 

Snabbfakta djuphamnen                           Snabbfakta oljehamnen

Kaj 300m                                                      Kaj 62m

Djup 7,9m                                                     Djup 10,4m

Fartygsdjup 7,6m                                          Fartygsdjup 9,9

Fartygslängd 200m                                       Fartygslängd —

 

www.harnosandshamn.se

______________________________

 

Vintersjöfart

När det gäller vintersjöfart är Härnösands hamn en av Norrlandskustens bästa.
Hamnen är isfri länge, tack vare den korta och raka farleden samt gynnsamma strömmar från Ångermanälven.