2016-03-01 - Nyheter

Kreosotimpregnerade stolpar

 

Nu har det börjat anlända  kreosotimpregnerade cattel guards till hamnen som beräknas lastas för export under vecka 10.

Under de omständigheter som vi hanterar stolpen är det inte skadligt för vaken miljö, människa eller djur. För mer info se nedan.

Kreosot är ett derivat från stenkolstjära som är klassificerad och godkänd enligt kemikalieinspektionen. Ämnet används av industrin för att impregnera och på så sätt hålla skadedjur borta och öka hållbarheten.

Delta Terminal hanterar inte permanent kreosotimpregnerade stolpar, utan verkar som en omlastningsoperatör. Stolparna ankommer med tåg/ bil och omlastas till båt efter en kortare liggtid i hamnen. Under de korta tidsperioderna Delta Terminal omlastar kreosotimpregnerade stolpar kan detta medföra en speciell lukt.

 

Lukten i sig är inte hälsoskadlig, men kan uppfattas som störande.

 

Delta Terminal arbetar kontinuerligt med förbättringar av sin verksamhet samt värnar om miljö och samhälle. Efter närboendes synpunkter har vi tillsammans med leverantören och Timrå kommun sett över våra rutiner gällande kreosotimpregnerad stolpar för att se vad vi kan förbättra.

Vidtagna åtgärder:

  • Utlastning om max 1500m3 per fartygsanlöp.
  • Delta Terminal tar inte emot ny-impregnerade stolpar.
  • Vid mellanlagring i hamnen läggs stolpen på en barkbädd för att skydda marken mot eventuellt spill.
  • Arbetar aktivt med att förkorta mellanlagringstiden i hamnen genom att andvända sig av kombinerade transportmedel.

 

För mer information se:

www.kemi.se

 

Kontaktperson:

Diana Forsström

Utvecklingschef

+46 70-555 34 71

diana.forsstrom@deltaterminal.se