2020-01-16 - Nyheter

Kreosotimpregnerade stolpar

Under vecka 5 kommer det börja inkomma kreosotimpregnerade stolpar till hamnen med en preliminär utlastning vecka 10-12. Stolparna är av en kortare modell och kommer lagras inomhus, därav den länge lagringstiden.

Uppstår behov av utomhuslagring kommer detta styras till ett så sent skede som möjligt.

 

Kreosot är ett derivat från stenkolstjära som är klassificerad och godkänd enligt kemikalieinspektionen.  Ämnet används av industrin för att impregnera och på så sätt hålla skadedjur borta och öka hållbarheten.

Delta Terminal hanterar inte permanent kreosotimpregnerade stolpar, utan verkar som en omlastningsoperatör. Stolparna ankommer med tåg/ bil och omlastas till båt efter en kortare liggtid i hamnen. Under de korta tidsperioderna Delta Terminal omlastar kreosotimpregnerade stolpar kan detta medföra en speciell lukt.


Lukten i sig är inte hälsoskadlig, men kan uppfattas som störande.

Delta Terminal arbetar kontinuerligt med förbättringar av sin verksamhet samt värnar om miljö och samhälle. Efter närboendes synpunkter har vi tillsammans med leverantören och Timrå kommun sett över våra rutiner gällande kreosotimpregnerad stolpar för att se vad vi kan förbättra.

Vidtagna åtgärder:

  • Utlastning om max 1500m3 per fartygsanlöp.
  • Delta Terminal tar inte emot ny-impregnerade stolpar.
  • Vid mellanlagring i hamnen läggs stolpen på en barkbädd för att skydda marken mot eventuellt spill.
  • Arbetar aktivt med att förkorta mellanlagringstiden i hamnen genom att andvända sig av kombinerade transportmedel.

För mer information se:

www.kemi.se

Kontaktperson:

Diana Krantz
Utvecklingschef
+46 70-555 34 71
diana.krantz@deltaterminal.se