N62°30′ E17°29′

N62°30′ E17°29′

 

Information angående VD

Den 15/2 skickade Sundfrakt ut följande meddelande till medarbetare, kunder och delägare.

Fredrik Persson VD och koncernchef för Sundfraktkoncernen har meddelat att han önskar frånträda sin befattning, Bakgrunden är att det förändringsprogram som inleddes i starten av 2023 nått sina första milstolpar och gett önskat resultat. Då Fredrik är bosatt i Umeå kommer det framöver att behövas en VD på plats i Sundsvall för att ta nästa steg och genomföra koncernens strategi.

Lars Sjögren, Styrelsens ordförande, kommenterar att han beklagar Fredriks val men delar hans analys. Styrelsen har sedan en tid arbetat med att finna nästa VD. Fredrik kvarstår i sin befattning tills vidare.