2020-08-25 - Instagram

Nytt från @deltaterminal: 2020-08-25

Fri Lake ligger inne dag två för lastning av aluminium. Förutom att få godset på fartyget går det åt en hel del virke för att säkra lasten från rörelse. #deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn