2020-08-27 - Instagram

Nytt från @deltaterminal: 2020-08-27

Mv Maestro ligger till kaj och det är dags att lasta ut den kreosotimpregnerade stolpen. Destinationen är #dundalkhamn på #irland.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn