2020-09-15 - Instagram

Nytt från @deltaterminal: 2020-09-15

@peab_ab var den vinnande parten i anbudsförfrågan som kommer att bygga själv kajen. De har etablerat sitt projektkontor i hamnen och deras närvaro kommer säkert även märkas i övriga Söråker. Just nu är de igång med pålingen som säkert många närboende har märkt. Pålningen medför en hel del ljud i form av statiska slag och beräknas pågå under september månad, vardagar kl 6-17.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn #nykaj #