2020-10-01 - Instagram

Nytt från @deltaterminal: 2020-10-01

Spännande att se nya kajen växa fram bit för bit. Pålningen går bra och kommer fortätta till ungefär mitten på oktober. Arbetstiderna för @peabsverigeab ligger kvar på måndag-torsdag kl. 6-17 då även närboende kommer höra pålningen. Arbetat har flera segment och ”pålslagen” varierar i omfång under arbetsdagen där naturliga uppehåll och pauser finns.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn #kaj #bygge #nykaj #framtid