2020-10-20 - Instagram

Nytt från @deltaterminal: 2020-10-20

Denna dag går i teknikens spår och vilka möjligheter som ligger framför oss. Ledande aktörer ger oss korta inspirationsföreläsningar och smarta verkyg att arbeta vidare med. Allt sker digitalt dessutom
#deltaterminal #sundfraktgruppen #atea #itarenan #framtid #utveckling #it #digitalisering #effektivitet #säkerhet