2020-11-23 - Instagram

Nytt från @deltaterminal: 2020-11-23

Prefabriceringen av betongplattor till nya kajen går som planerat. Gjutet och armerat börjar de lyftas på plats en efter en.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn #nykaj #infrastruktur #framtid