2021-01-04 - Instagram

Nytt från @deltaterminal: 2021-01-04

3e fartyget för i år är Mv Flex Keston och har med sig 4500 ton vägsalt. @ytterbomstrafik kör mellan kran och hangarerna ?️

#sundfraktgruppen #deltaterminal #hamn #söråkershamn #kran #hamnkran #sennebogen #sennebogen870 #fartyg #ship #flexkeston #söråker #ytterbomstrafik