2015-11-05 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram)

Delta Terminal har nu en ny kajdel på 30 meter. Vår 150 meter långa kaj har nu 70 meter anpassat för tunga lyft.
Första fartyget kommer i eftermiddag.

Visa på Instagram ⇒