2016-11-30 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1611300806

Idag lastar vi fartyget Mv Nina med 2400 ton anod Butts till Rotterdam. Vår personal har genom stort engagemang och med hjälp av ett mekaniskt företag konstruerat och byggt en säker och effektiv container som används vid lastning av anod Butts. Containern minskar buller och damning, vilket ger en bättre arbetsmiljö för både fartygen och hamnen.

Visa på Instagram ⇒