2016-02-22 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 162220908

Jonas, mannen som alltid pratar i telefon och känns som ett gammalt uppslagsverk. Lojal och en äkta problemlösare är vad han är. Traktorkörning, bemanning, fastighetsskötsel och kundrelationer står dagligen på hans schema.

Visa på Instagram ⇒