2016-03-29 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 163291342

Idag har vi Klaipeda inneliggande för lossning av 1900ton valstråd till Pacwire.

Visa på Instagram ⇒