2016-05-31 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 165311151

Maria, vår controller, har jobbat undan bra inne så nu är hon ute och klipper gräs. När det är mycket att göra gäller det att alla hjälps åt.

Visa på Instagram ⇒