2016-07-07 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 167071839

Vi gör allt vi kan för att tillgodose våra kunders önskemål. Ikväll blev det därför till att lossa balkar så att bilen snabbt kunde köra vidare till nästa destination utan förseningar.

Visa på Instagram ⇒