2016-08-17 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 168171335

Inom Sundfraktgruppen tar vi till vara på varandras styrkor för att lösa kundernas behov. Smålandsvillan är trångbodda i nacksta och löser det genom att hyra ett mellanlager hos Delta Terminal. Delta tar emot, sorterar och lastar ut efter kundens listor. Sundfrakts transportledning ordnar med en fast turbil som tar han om leveranserna mellan lager och fabrik, allt anpassat till kundens behov.

Visa på Instagram ⇒