2016-09-02 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 169020539

Upprensning pågår.

Visa på Instagram ⇒