2017-10-26 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1710261119

MV Nordic Diana lade precis till och förbereds för lastning av 760m3 svartstolp.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒