2017-02-14 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 172140827

Nyhet
Christer Johansson och Bengt-Erik Ålund berättar om Gullfibers verksamhet i Söråker 1977.

Både Christer och Bengt-Erik har hanterat Gullfiber, sedermera Isovers produkter hela sina yrkesverksamma liv.

Christer gick i pension under 2016, men rycker in ibland och hjälper oss med värdefulla insatser.

Bengt-Erik jobbar kvar och sköter utlastningen av Saint-Gobains produkter, där isoleringen utgör en viktig del.
#Gullfiber #Isover #Deltaterminal
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6626033

Visa på Instagram ⇒