2017-03-31 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 173310905

Just nu är Delta Terminal inne i en intensiv period och terminalområdet fylls med olika typer av projektlaster. De två kommande veckorna är våra orderböcker fulltecknade med godshantering i alla former i Söråker. Vi kommer även under samma period att ha stuveriverksamhet i Östrand kopplat till Heliosprojektet.
#Deltaterminal #Projektlaster #Östrand #Helios

Visa på Instagram ⇒