2017-04-27 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 174271308

Lossning av 100 ton grafit för Superior Graphite 💪

Visa på Instagram ⇒