2017-05-22 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 175220828

Utskeppning av vita stolpar är planerad i juni månad. Så nu har inleveranserna och mellanlagringen i hamnen börjat.
#deltaterminal #hamn #söråker #vitstolp

Visa på Instagram ⇒