2018-10-14 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1810140736

Vilken underbar höstdag! Våra trogna maskinförare offrar sin söndag och lastar ut ett fartyg med rötved. Rötved är en lågkvalitativ produkt som kommer att omvandlas till flis innan det når sin slutgiltiga destination.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒