2018-11-05 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1811051327

Lossning av kalkbåt pågår ?
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒