2018-01-12 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 181120647

Årets första fartyg Mv Bjoernoe ligger till kaj för att lasta pellets.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒