2018-01-18 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 181180727

En ny dag och ett nytt fartyg ligger till kaj. Mv Tidan inväntar sin last med anodbutts.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒