2018-12-11 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1812111231

En gammal kund som prova en ny produkt i våran hamn. Mv Rocamar ligger inne för att lossa säckar med granulat.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #nygammalt

Visa på Instagram ⇒