2018-02-19 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 182191241

Den stora högen med flis börjar närma sig storlek gigantisk. Närmare 5000ton ska lastas ut i början av mars.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒