2018-03-12 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 183121345

Vi har ett väldigt besvärligt isläge. Men efter mycket kämpande och assistans från isbrytaren Bull ligger nu Livland till kaj.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn #is #vinter

Visa på Instagram ⇒