2018-06-08 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 186080931

Mv Westborg är på väg in för lossning av storsäck.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒