2018-06-11 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 186111745

Mv Ferro har legat vid ankarläge B och väntat på sin tur. Nu är hon på väg in och ligger redo när morgonens arbetsdag börjar.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒